Jakimi przedsiębiorstwami mogę zarządzać?

W grze możesz sterować przedsiębiorstwami z trzech "poziomów dystrybucji":

  • Producent. Jak sama nazwa wskazuje producent wytwarza produkty, które następnie są sprzedawane innym podmiotom. Zarządzając firmą produkcyjną podejmujesz przede wszystkim decyzje dotyczące produkcji (wydajność produkcji, produkowane kategorie, planowanie produkcji) i produktów (marki, ceny, inwestycje w komunikację, dopasowanie do potrzeb segmentów konsumenckich...)
  • Dystrybutor. Zaopatruje się u producentów i odsprzedaje do detalu i gastronomii. Jako dystrybutor podejmujesz przede wszystkim decyzje dotyczące parametrów handlowych, jak włączenie produktów do oferty asortymentowej, ceny, przydział miejsca na półce czy zarządzanie zakupami / zapasami. Możesz też zlecić wyprodukowanie producentowi produktów marki własnej, którą sam zarządzasz.
  • Detal. Zaopatruje się u dystrybutorów lub producentów i odsprzedaje do kupujących/konsumentów, którzy nie są aktywni w grze. Na tym poziomie dystrybucji możesz wybrać jedną z dwóch form przedsiębiorstw:
    • Sieć handlowa. Dysponujesz relatywnie dużą przestrzenią sprzedażową, przez co Twoja oferta jest bardzo widoczna dla konsumentów/kupujących, oraz masz możliwość sprzedaży znaczących wolumenów. Masz też możliwość zlecenia produkcji produktów marki własnej i zarządzania nimi. Planujesz zakupy i zarządzasz stanem zapasów.
    • Sklep detaliczny odpowiada średniemu sklepowi, ma dosyć ograniczone miejsce na półce. W odróżnieniu od sieci handlowych nie może wprowadzić marki własnej, nie inwestuje w marketing. To znacząco upraszcza zarządzanie, ale daje też ograniczone możliwości konkurowania i wzrostu.
  • W chwili obecnej nie są dostępne sieci gastronomiczne i punkty gastronomiczne. W momencie otwarcia rynku operuje na nim jednak sieć gastronomiczna (podmiot pasywny, tj. niesterowany przez uczestnika gry), ale jeszcze nie można z nią konkurować (więcej na temat podmiotów pasywnych w sekcji "Czym jest rynek?")...