• Facebook
  •  

Zarządzanie przychodami ze sprzedaży,
zarządzanie kategorią

Netious to doradztwo strategiczne, wdrożenia i szkolenia biznesowe.

Współpraca z nami to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu. Nasza oferta, to dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań wspierających zarządzanie strategiczne w firmie.

Zagwarantujemy, że nie przeoczysz żadnej z najważniejszych dźwigni wzrostu biznesu

Podniesienie cen o 1% daje dużo większy wzrost zysku, niż zwiększenie sprzedaży lub obniżenie kosztów o 1%. Doradzimy jak poprzez świadome zarządzanie cenami zrealizować potencjał wzrostu cen lub uniknąć kosztownego ich obniżania.

Zastosowanie cen optymalnych, to tylko część strategii nakierowanej na wzrost przychodów. Uwzględnienie wszystkich interesariuszy procesu: klientów, kupujących, konsumentów, konkurentów, oraz pracowników Twojej firmy jest konieczne, żeby uzyskać możliwie wysokie wzrosty sprzedaży bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Przeprowadzimy Cię i Twój zespół przez proces pełnej analizy i wypracujemy rekomendacje.

Kupujący wybierają miejsca zakupu kierując się swoimi potrzebami i mają różne oczekiwania kupując w różnych formatach sklepów. Wypracowana przez nas optymalizacja oferty asortymentowej razem ze strategią cenową i promocyjną zagwarantuje, że odpowiesz na potrzeby kupujących wpływając na zmianę ich decyzji zakupowych na Twoją korzyść.

Decyzje są podejmowane przez wszystkich pracowników, wszyscy pracownicy wpływają też na decyzje Twoich klientów. Tylko świadomość wartości oferty oraz znajomość mechanizmów rządzących popytem z jednej strony i rentownością klientów i produktów z drugiej pozwoli podejmować decyzje właściwe. Wiemy, że możesz to osiągnąć dzięki efektywnym i angażującym programom szkoleniowym, opartym na praktycznym działaniu. W tym celu stworzyliśmy naszą autorską platformę symulacji biznesowej Netious Market Challenge. Weź udział w symulacji i przetestuj strategię w bezpiecznych warunkach zanim podejmiesz decyzje wpływające na Twój biznes na realnym rynku.

Co robimy

 

Doradztwo

  • Analiza i badania rynku, analiza konkurencji
  • Analiza cenowa, uwzględniająca elastyczność cenową popytu, pozycjonowanie marki i produktu
  • Spójna strategia cenowa i polityka cenowa, zintegrowana ze strategią firmy
  • Analiza rentowności produktów i klientów (rentowność sprzedaży)
  • Analizy segmentacyjne oraz segmentacja klientów i asortymentu
 

Od strategii do egzekucji

Strategia bez planu wdrożenia jest bezwartościowa. Polityki i procedury, narzędzia kontrolne i raportowe są konieczne. Współpracując z Netious.com nie zostaniesz z piękną historią, która nigdy się nie wydarzy.

 

Symulacja biznesowa Netious Market Challenge

To zaawansowana gra szkoleniowa oparta na symulacji biznesowej. Zaangażowanie uczestników gwarantuje długoterminowe efekty, pozwala na zrozumienie czym jest strategia cenowa oparta na wartości.

Zagraj w Netious Market Challenge ›

 

Szkolenia zamknięte

Potrzebujesz szkolenia z zarządzania przychodami, analizy strategicznej, marżowości, umiejętności pracy z rachunkiem zysków i strat? Szkolenia zamknięte oparte na grze Netious Market Challenge, uzupełnionej o rozwiązywanie Business Case’ów i niezbędne minimum teorii pozwolą szybko i efektywnie podnieść kompetencje działów Sprzedaży i Marketingu.

 

War gaming

Analiza strategiczna z jednego tylko punktu widzenia jest niekompletna. Dopiero zrozumienie punktu widzenia konkurenta pozwala właściwie zidentyfikować jego siły i słabości (oraz związane z nimi zagrożenia i szanse). Symulacja Netious Market Challenge pozwala przygotować sesję wargamingową i przeprowadzić kompleksową analizę SWOT.

 

Wsparcie w rekrutacji

Netious Market Challenge, to też doskonałe narzędzie rekrutacyjne. Assessment center z udziałem uczestników pozwala ocenić ich zachowania, pracę w grupie i sposób podejmowania decyzji w warunkach zbliżonych do rzeczywistości, ale bez konieczności podejmowania rzeczywistego ryzyka.

Więcej w ofercie