Zarządzanie
wartością, ceną, przychodami.

Netious oferuje szkolenia z zarządzania przychodami oparte na symulacji biznesowej Netious Market Challenge oraz doradztwo w zakresie polityki cenowej i rabatowej, systemów motywacyjnych oraz planowania strategicznego, czyli wszystko, co pozwoli Twojej firmie podnieść poziom generowanych zysków.

Dlaczego warto
zarządzać wartością?

Czy wiesz, że...

Podniesienie cen o 1% daje dużo większy wzrost zysku, niż wzrost o  sprzedaży lub obniżenie kosztów o 1%? Tylko świadome zarządzanie cenami pozwoli zrealizować ten potencjał.

A jednak...

Nawet najlepsza strategia cenowa nie zadziała, jeżeli nie będzie jej towarzyszyć wspierający system rabatów dla klientów oraz motywacyjny dla pracowników. Tylko potraktowanie polityki rabatowej i systemów motywacyjnych, jako elementów strategii cenowej pozwala na efektywne zarządzanie przychodami ze sprzedaży.

Firma składa się z samych menedżerów.

Decyzje są podejmowane przez wszystkich pracowników, wszyscy pracownicy wpływają też na decyzje Twoich klientów. Tylko świadomość wartości oferty oraz znajomość mechanizmów rządzących popytem z jednej strony i marżowością z drugiej pozwolą podejmować im decyzje właściwe.

 

Oferta

Gra Netious Market Challenge

To zaawansowana gra szkoleniowa oparta na symulacji biznesowej. Zaangażowanie uczestników gwarantuje długoterminowe efekty, pozwala na zrozumienie czym jest strategia cenowa oparta na wartości.

Zagraj w Netious Market Challenge ›

 

Szkolenia zamknięte

Potrzebujesz szkolenia z zarządzania przychodami, analizy strategicznej, marżowości, umiejętności pracy z rachunkiem zysków i strat? Szkolenia zamknięte oparte na grze Netious Market Challenge, uzupełnionej o rozwiązywanie Business Case’ów i niezbędne minimum teorii pozwolą szybko i efektywnie podnieść kompetencje działów Sprzedaży i Marketingu.

 

War gaming

Analiza strategiczna z jednego tylko punktu widzenia jest niekompletna. Dopiero zrozumienie punktu widzenia konkurenta pozwala właściwie zidentyfikować jego siły i słabości (oraz związane z nimi zagrożenia i szanse). Symulacja Netious Market Challenge pozwala przygotować sesję wargamingową i przeprowadzić kompleksową analizę SWOT.

 

Wsparcie w rekrutacji

Netious Market Challenge, to też doskonałe narzędzie rekrutacyjne. Assessment center z udziałem uczestników pozwala ocenić ich zachowania, pracę w grupie i sposób podejmowania decyzji w warunkach zbliżonych do rzeczywistości, ale bez konieczności podejmowania rzeczywistego ryzyka.

 

Doradztwo

Wdrożenie polityki i strategii cenowej, segmentacja klientów, system rabatowy i motywacyjny, poszukiwanie obszarów zysku na rynku, analiza strategiczna…

 

Od strategii do egzekucji

Strategia bez planu wdrożenia jest bezwartościowa. Polityki i procedury, narzędzia kontrolne i raportowe są koniecznością. Współpracując z Netious nie zostaniesz z piękną historią, która nigdy się nie wydarzy.