Jakie produkty są dostępne w grze?

W zasadzie liczba produktów w grze jest nieograniczona. Producenci mogą wytwarzać, a pozostałe przedsiębiorstwa mogą handlować produktami z dostępnych w grze podkategorii. Lista podkategorii nie jest stała i stopniowo są dodawane nowe. Kategorię określa profil produkcyjny, który definiuje ile jakiego surowca trzeba zużyć do wyprodukowania jednostki produktu w kategorii. Gracze nie mają wpływu na dostępne kategorie, a ceny surowców (a więc pośrednio koszty wytworzenia) zmieniają się w czasie z uwzględnieniem zmian popytu na surowiec na rynku.

Producenci mogą produkować własne produkty z danej kategorii nadając im jednostkę sprzedaży (wielkość opakowania), markę oraz określając jakość produktu, który z jednej strony zwiększa koszt produkcji, z drugiej przekłada się na większy popyt.

Na przykład kategoria piwo butelkowe, do którego produkcji konieczne jest szkło (opakowanie), woda, drożdże, chmiel, słód jęczmienny ma określony profil poprzez ilości surowców potrzebnych do wyprodukowania jednego litra. Suma kosztów surowców daje podstawowy koszt wytworzenia. Producent może zdecydować się na produkcję w opakowaniu 0,33L, nadać własną markę, określić wysoki współczynnik jakości i zainwestować dużo w marketing kreując dzięki temu markę premium.