Jaki jest przebieg gry?

Pierwszym etapem gry jest zdefiniowanie przedsiębiorstwa, którym zarządzasz. Wybierasz spośród dostępnych w grze (i dla Twojego konta) typów, określasz logo, nazwę, jeżeli jesteś producentem określasz które podkategorie produktów chcesz wytwarzać.

Po tym kroku zaczyna się gra, która toczy się według stałego schematu. Gra podzielona jest na okresy rozliczeniowe wynoszące jeden dzień. Każdy okres, to czas, w którym analizujesz sytuację swojej firmy i otoczenia rynkowego i podejmujesz decyzje. Przed kolejnym dniem następuje przeliczenie efektów decyzji wszystkich graczy na rynkach i wygenerowane zostają raporty za ostatni okres. Kolejna runda rozpoczyna się od analizy raportów i na podstawie analizy podejmujesz kolejne decyzje.

Pierwsze kilka okresów w grze jest specyficznych, ponieważ rozpoczniesz z pustymi magazynami (w przypadku detalistów pustymi półkami). Jako producent powinieneś określić ile chcesz wyprodukować których produktów w kolejnej rundzie. Możesz też pozwolić na automatyczne planowanie produkcji. Zdefiniowane ilości będą też górnym ograniczeniem sprzedaży. Jako dystrybutor lub detalista możesz określić ile w kolejnej rundzie chcesz kupić (ponownie - będzie to górne ograniczenie sprzedaży), w tym przypadku możliwy jest też zakup natychmiastowy przed zakończeniem rundy decyzyjnej, z zapasów Twoich dostawców (i na ile pozwala na to dostępna gotówka!). Taka operacja odpowiada zapełnieniu półek przed pierwszym otwarciem sklepu. Podobnie jak w przypadku producentów - możesz też pozostawić automatyczne planowanie zakupów.

Oczywiście nie zawsze konieczne będzie podejmowanie wszystkich decyzji codziennie. Bardziej dojrzałe rynki będą miały w obrocie dużą liczbę produktów i analiza wszystkich parametrów może być bardzo trudna. Częstotliwość zmiany parametrów zależy wyłącznie od Ciebie lub zespołu. Im dokładniejsza analiza i bardziej przemyślane decyzje, tym lepsze możesz osiągnąć wyniki w rywalizacji na rynku. Jednak tak jak w rzeczywistości konieczne jest tu ustalenie priorytetów i alokacja własnych zasobów, czyli czasu.

Istotne jest tu zrozumienie modelu gry ograniczającego decyzje, które można podejmować, a które obecnie nie są dostępne. Model bazuje na kilku założeniach:

  • Gra zawiera, jako element zarządzanie produkcją/zapasami. Producent może w ciągu dnia sprzedaż maksymalnie tyle ile wyprodukuje + zapas w magazynie na początku okresu. Niesprzedana nadwyżka pozostanie jako zapas na następny okres. 
  • Podobnie dystrybutorzy czy detaliści - w każdym okresie mogą sprzedać maksymalnie tyle ile kupią + to, co mają na magazynach/półkach na początku rundy. Jako dystrybutor czy detalista możesz zamówić produkty (kup teraz!) przed rozpoczęciem kolejnej rundy.
  • Sprzedaż zachowuje jeden kierunek dystrybucji. To znaczy, że producent może sprzedawać do dystrybutorów i detalistów, dystrybutorzy tylko do detalu, detal tylko do odbiorców końcowych. Nie są możliwe transakcje horyzontalne (dystrybutorzy między sobą) czy odwrócone (dystrybutor kupuje od detalisty).
  • W transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym sprzedaż ilościowa i wartościowa od sprzedającego równa się zakupom ilościowym i wartościowym przez kupującego.
  • Ze względu na element zarządzania zapasami - mogą nastąpić przesunięcia czasowe w dostępie produktów w detalu po wprowadzeniu przez dystrybutorów.
  • Sprzedaż podmiotów końcowych jest określona przez popyt zależny od ceny, widoczności w detalu (udział w półce), czy siły marki (inwestycje w marketing), a górnym ograniczeniem jest suma zapasów detalistów i zakupów w danym okresie.