Dostawcy i odbiorcy. Program rabatowy

Program rabatowy (tylko dystrybutorzy)

jest narzędziem sprzedażowym mającym na celu zachęcenie kupujących do zwiększenia zakupów w każdym okresie. Dwa elementy, to próg zakupowy i przyznany rabat za przekroczenie progu. W programie można zawrzeć do 5 progów zakupowych.

Rabaty indywidualne (tylko dystrybutorzy)

Program rabatowy (progowy) jest przejrzysty, ale nie pozwala wyróżnić klienta lub grupy klientów. Są sytuacje, w których chcemy dać wybranemu klientowi dodatkowy rabat ze względu na obustronne uzgodnienia i negocjacje, z drugiej strony chcemy wyłączyć klienta z jakiegokolwiek programu rabatowego. Możemy do tego wykorzystać rabaty indywidualne. Możemy je przyznawać na poziomie grupy klientów (kanału) lub pojedynczych podmiotów. W dowolnej chwili możemy usunąć rabat lub zmienić jego charakterystyki. Najważniejsze z nich, to:

  • Wysokość rabatu w %, tj. o ile obniżamy ceny sprzedaży dla wybranego klienta
  • Wyłączność rabatu. Jeżeli wybierzemy tak, program bonusowy (progowy) nie będzie obowiązywał dla danego klienta lub grupy. Nie oznacza, że "nowy" rabat będzie dodawany do uzyskanego w programie progowym.

Ważne: Rabat przyznany klientowi jest nadrzędny w stosunku do przyznanego grupie klientów. Jeżeli więc klient X należący do sieci handlowych ma rabat 2%, a sieci handlowe (jako grupa) 3% - klient X uzyska 2%, podczas gdy pozostali klienci  grupy sieci handlowe 3%. Wyłączenie wszystkich rabatów dla wybranego klienta jest więc bardzo proste - wystarczy zdefiniować dla niego rabat 0% i w polu wyłączność wybrać tak.

Odbiorcy (tylko dystrybutorzy)

Jako dystrybutor powinieneś przede wszystkim zapewniać szeroką dystrybucję produktów u jak największej liczby detalistów. W zarządzaniu odbiorcami/dostawcami istotna jest zasada, że do transakcji dochodzi tylko wtedy, gdy zarówno sprzedający, jak i kupujący wyrażą na to zgodę. To znaczy, że oznaczenie klienta, jako odbiorcy nie gwarantuje, że będzie on kupował nasze produkty. Jeżeli tak - niekonieczne będzie kupował wszystkie.

Oczywiście w przypadku większych sieci handlowych może dojść do sytuacji, w której będą kupowały one wyłącznie bezpośrednio od producentów, ale rynek rozdrobniony - niezależnych detalistów - powinien być silną domeną dystrybutorów.

Dostawcy

Aby zoptymalizować zakupy warto utrzymywać szeroką gamę dostawców w ogóle i potencjalnie koncentrować się na selekcji na poziomie produktów (p. Źródła zaopatrzenia). Wyjątkami mogą być oczywiście sytuacje, w których jeden z dostawców konsekwentnie utrzymuje bardzo wysokie ceny lub została zawarta umowa o wyłączności współpracy z innym podmiotem. Podobnie jak w przypadku odbiorców - wybranie dostawcy jeszcze nie oznacza, że dojdzie do transakcji. Konieczne jest, abyśmy znaleźli się w grupie odbiorców wskazanych przez dostawcę.

Źródła zaopatrzenia

Narzędzie przydatne przede wszystkim dla detalistów, ponieważ te same produkty mogą potencjalnie kupować w kilku miejscach zaopatrzenia. Moduł jest jednocześnie zbiorem cenników dostawców razem z ich programami rabatowymi. Aby skoncentrować się na wąskiej grupie produktów/dostawców możesz skorzystać z filtrów. Po oznaczeniu miejsca w kolumnie "kupuj" wskazujesz, że dany produkt może być kupowany od wskazanego dostawcy.

Dla dystrybutorów moduł ten jest przede wszystkim informacją o cenach zakupu produktów i stanowi jedną z podstawowych informacji do skalkulowania cen sprzedaży. Jeżeli jako dystrybutor chcesz wyłączyć produkt ze swojej oferty lepiej zrobić to w module Zarządzanie asortymentem, w przeciwnym wypadku pozostawisz miejsce na półce dla produktu, którego nie będziesz kupować.