Decyzje dystrybutorów i detalistów

Chociaż w charakterystyce dystrybutorów i detalistów występują pewne różnice wynikające z innej charakterystyki klientów, te typy działalności mają wiele cech wspólnych, jak brak możliwości samodzielnej produkcji, koncentracja na zarządzaniu półką i handlu.