Klienci i rabaty

Program rabatowy

jest narzędziem sprzedażowym mającym na celu zachęcenie kupujących do zwiększenia zakupów w każdym okresie. Dwa elementy, to próg zakupowy i przyznany rabat (% ceny) za przekroczenie progu. W programie można zawrzeć do 5 progów zakupowych.

Rabaty indywidualne

Program rabatowy (progowy) jest przejrzysty, ale nie pozwala wyróżnić klienta lub grupy klientów. Są sytuacje, w których chcemy dać wybranemu klientowi dodatkowy rabat ze względu na obustronne uzgodnienia i negocjacje, z drugiej strony chcemy wyłączyć klienta z jakiegokolwiek programu rabatowego. Możemy do tego wykorzystać rabaty indywidualne. Możemy je przyznawać na poziomie grupy klientów (kanału) lub pojedynczych podmiotów. W dowolnej chwili możemy usunąć rabat lub zmienić jego charakterystyki. Najważniejsze z nich, to:

  • Wysokość rabatu w %, tj. o ile obniżamy ceny sprzedaży dla wybranego klienta
  • Wyłączność rabatu. Jeżeli wybierzemy tak, program bonusowy (progowy) nie będzie obowiązywał dla danego klienta lub grupy. Nie oznacza, że "nowy" rabat będzie dodawany do uzyskanego w programie progowym.

Ważne: Rabat przyznany klientowi jest nadrzędny w stosunku do przyznanego grupie klientów. Jeżeli więc klient X należący do sieci handlowych ma rabat 2%, a sieci handlowe (jako grupa) 3% - klient X uzyska 2%, podczas gdy pozostali klienci  grupy sieci handlowe 3%. Wyłączenie wszystkich rabatów dla wybranego klienta jest więc bardzo proste - wystarczy zdefiniować dla niego rabat 0% i w polu wyłączność wybrać tak.

Odbiorcy

Jako producent koncentrujesz się przede wszystkim na aspektach produktowych, ale chcesz też zapewnić szeroką dystrybucję. Z drugiej strony istotne jest, żeby nie powielać zbyt mocno liczby klientów, ponieważ obsługa każdego klienta generuje pewien poziom kosztów stałych. W związku z tym istotne jest znalezienie balansu pomiędzy szerokością dystrybucji (liczby bezpośrednich klientów), a optymalnym poziomem kosztów. Być może nie warto dostarczać do wszystkich małych sklepów detalicznych i zostawić to dystrybutorom?

W zarządzaniu odbiorcami/dostawcami istotna jest zasada, że do transakcji dochodzi tylko wtedy, gdy zarówno sprzedający, jak i kupujący wyrażą na to zgodę. To znaczy, że oznaczenie klienta, jako odbiorcy nie gwarantuje, że będzie on kupował Twoje produkty. Jeżeli tak - niekonieczne będzie kupował wszystkie.