Raporty i decyzje producentów

Producent zarządza parametrami produkcji i produktów. Brzmi prosto, ale składa się na to kilka znaczących obszarów, jak decyzje dotyczące linii produkcyjnych, parametrach jakościowych produktu, czy w końcu ceny i inwestycje w marketing. W skrócie decyzje można podzielić na operacyjne (dotyczące produktów) i inwestycyjne (dotyczące linii produkcyjnych). Zarządzanie jest możliwe dzięki dostępności raportów - zarówno wspólnych, jak i dostępnych wyłącznie dla producentów. Te ostatnie również zostaną opisane w tej części.