Długość półki (przestrzeń handlowa)

Zarówno dystrybutorzy, jak i detaliści zarządzają swoją półką przydzielając jej części różnym produktom. Im większa przestrzeń przydzielona poszczególnym produktom, tym lepsza ich widoczność dla klientów, lepsze dotarcie i w efekcie sprzedaż. Dlatego istotne są inwestycje w przestrzeń handlową, która jest tożsama z budową nowych sklepów. Nowa przestrzeń to oczywiście dodatkowa inwestycja w środki trwałe, oraz dodatkowe koszty ponoszone w kolejnych okresach, jak serwis czy amortyzacja. 

W zależności od typu podmiotu, którym zarządzasz i dostępnej gotówki masz różne dostępne opcje inwestycji w dodatkową przestrzeń handlową.

W tym samym widoku możesz sprzedać część ze swoich sklepów i w ten sposób odzyskać trochę gotówki i zredukować koszty utrzymania. To może być optymalna decyzja w sytuacji mocnego nasycenia rynku, na którym dodatkowa przestrzeń handlowa przekłada się na małe zwiększenie sprzedaży.