Decyzje asortymentowe

Zarządzanie asortymentem

Jest to w przypadku dystrybutorów i detalistów kluczowy moduł do zarządzania - określa on wszystkie parametry, które potencjalnie są widoczne w sklepie. Ze względu na możliwą szerokość asortymentu (różne kategorie, producenci, marki) zostały wprowadzone filtry, które pozwalają ograniczyć się do wybranego obszaru. Górna część tabeli asortymentu zawiera marki własne, o ile oczywiście zostały zamówione i są produkowane, następne w kolejności są produkty "obce". Informacje zawarte w tabeli o parametrach, które można tu zmieniać, to:

 • Listing produktu, który mówi o tym czy produkt znajduje się w ofercie sklepu. Usunięcie z oferty (symbol krzyżyka z prawej strony) jest równoznaczne z usunięciem towaru z półki, zdjęciem etykiety cenowej i wykorzystaniu miejsca na półce na inny produkt. Produkty znajdujące się w tabeli, to produkty aktualnie zalistowane. Jeżeli są produkty sprzedawane przez dostawców, które nie są zalistowane (dotyczy to również produktów wcześniej usuniętych) można je przywrócić korzystając z listy znajdującej się ponad filtrami modułu.
 • Cena sprzedaży za sztukę. Istotne jest odniesienie cen sprzedaży do cen zakupu, ale też utrzymanie konkurencyjności cen. Ceny zakupu produktów marki własnej są elementem kontraktu i jest to wielkość stała. Ceny zakupu pozostałych produktach są widoczne w innym module decyzyjnym - Źródła zaopatrzenia. Źródła zakupu produktów z cenami można łatwo podejrzeć klikając w link "wybierz źródła zaopatrzenia" po prawej stronie tabeli.
 • Przydział półki w %, który dla wszystkich produktach powinien dać sumę 100%. Im większy przydział półki, tym większa widoczność produktu dla kupujących. W przypadku detalistów konsumenci wprost reagują na widoczność. W przypadku dystrybutorów widoczność (podobnie jak cena) ma znaczenie, jeżeli klient (detalista) zaopatruje się w wybrany produkt w kilku źródłach, np. kupuje od kilku dystrybutorów. Większa widoczność zwiększa udział zakupów u danego dystrybutora.
 • Kategoria, do której należy produkt (informacyjnie)
 • Dostawca, który jest wprost wymieniony tylko w przypadku produktów marek własnych (ponieważ dostawca produktu marki własnej może być tylko jeden).

Ponieważ przy bardzo szerokiej półce (dużej liczbie produktów) dostosowywanie udziału w półce może być czasochłonnym zadaniem gra oferuje kilka mechanizmów wspierających. Po pierwsze sumaryczny udział w półce po podjęciu decyzji nie musi się sumować do 100%. Jakakolwiek będzie suma udziałów, po bieżącym okresie udziały zostaną proporcjonalnie przeliczone tak, aby dały sumę 100%. Możliwe jest też pozostawienie przydziału miejsca na półce algorytmowi, który uwzględnia inwestycje w BTL poniesione przez właścicieli marek i uczciwie przydziela miejsce na półce uwzględniając ten czynnik.

Marka własna

Podobnie jak w przypadku producentów, dystrybutorzy i sieci handlowe mogą zarządzać własnym asortymentem. Ponieważ nie mają możliwości produkcji - konieczne jest zlecenie jej producentom. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem asortymentem własnym to:

 • marka, to oznaczenie podmiotu/produktu/grupy produktów, nazwa własna, która ma być przez klientów i konsumentów kojarzona z konkretnymi oferowanymi wartościami. Siłę marki (zamierzonych skojarzeń) buduje się poprzez wiarygodność, jakość, ale też poprzez inwestycje w marketing. Każde przedsiębiorstwo w grze ma nazwę, które staje się jego marką. Dla klientów (innych graczy) markę można budować dzięki konsekwencji, stabilności i przewidywalności we współpracy. Dla konsumentów w grze wykorzystywane są inwestycje w marketing. Technicznie - każda nowa firma na rynku posiada jedną markę, która ma taką samą nazwę, jak firma. Producenci pod tą marką mogą wytwarzać produkty. Każdy podmiot (oprócz sklepu detalicznego) może zdefiniować nową markę/nowe marki dla swoich produktów nadając im nazwę.
 • produkt z puntu widzenia producenta zawiera kilka kluczowych parametrów:
  • markę = jaką wspólną nazwę, znak rozpoznawczy zastosujemy
  • submarkę = jaki wariant/smak/zapach... nadaliśmy produktowi
  • kategorię (podkategorię) = co chcemy zamówić, a co za tym idzie jaki jest profil produkcyjny i bazowe koszty produkcji dla producenta
  • wielkość/gramatura = jak duży jest pojedynczy produkt
  • współczynnik jakości = jak "szlachetny" czy "premium" ma być nasz produkt. Współczynnik jakości mówi o tym jak dobrze produkt będzie odbierany przez konsumentów i w związku z czym podnosi potencjał sprzedażowy, szczególnie do bardziej zamożnych grup demograficznych! Jednocześnie jest to wielkość silnie wpływająca na koszty produkcji (bazowy koszt produkcji związany z profilem produkcyjnym jest mnożony przez współczynnik jakości)
  • cena zakupu - za jaką cenę jesteśmy skłonni kupić produkt/proponowana cena zakupu
  • cena sprzedaży - bazowa, do wszystkich klientów

W module zarządzania marką własną podejmowane są podstawowe decyzje dot. zamawianych produktów:

 1. Dodaj nową markę: umożliwia zdefiniowanie nowej marki w portfelu. W tym momencie polega tylko na nadaniu nazwy.
 2. Nowy produkt dla marki: dla każdej marki z portfela możemy zlecić produkcję produktu marki własnej. Dodanie produktu do portfela wiąże się z jednorazowym kosztem poniesionym na badania i rozwój (R&D) w wysokości 100000 Ŋ. Podczas zamówienia konieczne jest sprecyzowanie powyższych parametrów produktu oraz wskazanie producentów, do których chcesz przesłać zapytanie ofertowe. 
 3. Zarządzanie asortymentem własnym. Ponieważ produkt marki własnej jest produkowany na zlecenie, nie możesz wpływać na jego parametry produkcyjne czy cenę zakupu. Możesz jedynie wstrzymać zamówienia produktu, lub w ogóle zakończyć umowę. Pozostałymi parametrami (handlowymi) produktu sterujesz w Zarządzaniu asortymentem.