Moc produkcyjna

Każdy producent w momencie rozpoczęcia gry otrzymuje 5 linii produkcyjnych, niekoniecznie z jednej podkategorii. W tym module możliwe jest zakupienie linii produkcyjnych dla podkategorii jeszcze nie produkowanych, lub zwiększenie mocy produkcyjnej już produkowanych. Tabela podsumowuje obecne charakterystyki linii produkcyjnych, oraz zawiera informacje o możliwości zakupu lub zwiększenia mocy produkcyjnej linii. Kolejne kolumny informują o:

  • podkategorii linii oraz o indeksie stopnia technologicznego (jak zaawansowana jest technologia produkcji, w skali 1-5)
  • wydajności produkcji w jednostkach na okres rozliczeniowy oraz liczbie linii produkcyjnych
  • wykorzystaniu linii w poprzednim okresie (jeżeli jest znacząco mniejszy, niż 100%, być może nie ma sensu inwestować w taką linię?)
  • obecne parametry kosztowe
  • parametry związane ze zwiększeniem mocy/zakupem linii
  • wielkość inwestycji i przycisk zakupu, o ile dysponujemy wystarczającą gotówką do zakupu nowej linii/zwiększenia mocy produkcyjnej

Należy ostrożnie podchodzić do kwestii inwestycji w linie produkcyjne. Są to środki trwałe znacząco obciążające kosztowo przedsiębiorstwo. Jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić wysokiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnej, lub wygenerować znaczącego zysku na produkowanej kategorii (w przypadku wojny cenowej i niskiej marży na produktach), być może nie warto inwestować w taką linię?

W tym samym module możliwa jest sprzedaż linii produkcyjnych. Warto zdecydować się na taki ruch, jeżeli serwisowanie linii stanowi bardzo wysoki koszt, a linie nie są wykorzystane w 100%. Linię można sprzedać zawsze za 50% jej wartości początkowej i o tyle właśnie wzrośnie zapas gotówki.

Oprócz regulacji mocy produkcyjnej, producent ma też wpływ na rozwój technologiczny określony, jako indeks stopnia technologicznego. Każde podniesienie indeksu sporo kosztuje, ale daje możliwą redukcję kosztów produkcji. Zmiana z 1 do 2 redukuje koszt produkcji o 25%, z 1 do 3 o 33%, z 1 do 5 aż o 40%.