Czym jest rynek?

Rynek jest przestrzenią gry. Gra została dla urozmaicenia podzielona na odrębne rynki, których wspólnym elementem są surowce (o tych samych cenach), podkategorie produktów (o tym samym podstawowym profilu produkcyjnym) i typy podmiotów. Każdy rynek charakteryzuje populacja (liczebność), rozporządzalny dochód mieszkańców, oraz struktura demograficzna społeczeństwa, określająca rozkład liczebności i zasobności portfeli pomiędzy grupami demograficznymi, reprezentowanymi w grze przez segmenty konsumenckie.

Nowo otwarty rynek nie jest zbyt złożony. Znajduje się na nim po jednym podmiocie z każdego etapu dystrybucji (+ sieć gastronomiczna, obecnie niedostępna dla graczy). Producent, który produkuje po jednym produkcie z każdej dostępnej podkategorii, dystrybutor i sieć handlowa zaopatrująca się u dystrybutora. Ich nazwy są pochodną nazw rynków, np. na rynku Vilambia będą to Vilambia manufacturing, Vilambia distribution, Vilambia retail, Vilambia restaurants. Przedsiębiorstwa te nie stosują zaawansowanych metod zarządczych (nie są sterowane przez graczy, są "programami" w grze, dlatego są nazywane podmiotami pasywnymi), ale mają dużą skalę działalności. Gracze dołączający do nowego rynku w pierwszej kolejności zaczynają konkurować właśnie z nimi. W miarę wzrostu liczby graczy maleje udział tych "pierwotnych" przedsiębiorstw, rośnie dojrzałość rynku i wzmaga się konkurencja.