Produkty marki własnej

Produkcja marki własnej jest typową interakcją. Jeden z podmiotów (dystrybutor, sieć handlowa) zamierza zlecić produkcję produktów, którymi sam będzie zarządzał. Ponieważ nie ma możliwości produkcyjnych konieczne jest porozumienie się z producentem posiadającym odpowiednią linię produkcyjną (dla wybranej podkategorii). Producent może zgodzić się na produkcję uwzględniając swoje moce produkcyjne i strategię. Konieczne jest uzgodnienie ceny transakcyjnej (sprzedaży od producenta do zamawiającego). Po uzgodnieniu szczegółów i ostatecznej akceptacji zamawiającego rozpoczyna się produkcja.

Najważniejsze charakterystyki produktów marki własnej, to:

  • Profil produkcyjny i cena sprzedaży od producenta do zamawiającego są stałe w czasie trwania kontraktu. Zmiana tych parametrów wymaga zamknięcie nowego kontraktu.
  • Zamawiający może w każdej chwili przestać zamawiać produkt (anulować kontrakt), lub czasowo wstrzymać zamówienia.
  • Producent może wycofać się z kontraktu po 3 okresach od momentu podjęcia decyzji o zaprzestaniu produkcji. 

Proces zamówienia produktu marki własnej składa się z następujących etapów:

  1. Podmiot zamawiający w widoku Marka własna wybiera Nowy produkt dla marki, określa parametry produktu i wysyła zapytanie do wybranych producentów. Informacja o wysłanych zapytaniach pojawia się w widoku Marka własna na dole tabeli razem ze statusem przesłanego zapytania. Zamawiający może w każdej chwili wycofać ofertę.
  2. Producent widzi przesłane zapytania ofertowe w widoku Asortyment, na dole strony. Może odrzucić zapytanie lub odpowiedzieć zgadzając się z zaproponowaną ceną lub proponując inną cenę sprzedaży, jeżeli jest skłonny zgodzić się na produkcję na innych warunkach. Zanim nastąpi akceptacja przez zamawiającego możliwe jest wycofanie się z oferty lub zmiana warunków (ceny).
  3. Podmiot zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi od producentów może zaakceptować warunki wybranego z nich (akceptacja w widoku Marka własna), co rozpoczyna proces produkcji. Zamówienie znika z listy, zamiast tego pojawia się produkt marki własnej w widoku Marka własna i Asortyment.

Proces zakończenia produkcji (zamknięcie kontraktu) odbywa się następująco:

  1. W przypadku zamknięcia przez zamawiającego możliwe jest tymczasowe wstrzymanie zamówień (opcja Wstrzymaj w widoku Marka Własna) lub bezpowrotne zamknięcie kontraktu (opcja Usuń).
  2. Producent może zgłosić chęć zakończenia produkcji wybierając opcje Usuń dla wybranego produktu w widoku Asortyment. Zamawiający otrzymuje informację o możliwym zakończeniu produkcji w terminie 3 okresów. Po upływie tego czasu producent może (chociaż nie musi) zakończyć produkcję.