Charakterystyka podkategorii i segmenty konsumenckie

Są to jedyne raporty dostępne wyłącznie dla producentów. 

Charakterystyka podkategorii

Jedyny filtr raportu, to właśnie filtr podkategorii. Po wyborze pokazują się najważniejsze charakterystyki. Pierwsza część zawiera najbardziej istotną informację, czyli profil kosztowy. Jest to podstawowy składowy element wpływający na wysokość kosztów produkcji. Możemy tu zobaczyć ile jakiego zasobu potrzeba do wyprodukowania jednostki wybranej podkategorii, jakie są obecne ceny i ostatecznie jaki jest bazowy koszt surowców. Koszt wyprodukowania jednostki konkretnego produktu zależy oczywiście od kilku innych czynników (omówionych dalej w decyzjach):

  • współczynnik jakości produktu, przyjmujący wartości 1-2. Koszt jest mnożony przez ten współczynnik. Produkty mogą być nawet dwukrotnie droższe w produkcji, jeżeli zdecydujemy się na najwyższą jakość. Współczynnika producenci nie określają wprost, a definiują parametry produktu, które mogą taki współczynnik zwiększać lub zmniejszać. Jedynie przy zamówieniu produktu marki własnej, w specyfikacji zamawiający podają jedynie ten parametr.
  • indeks stopnia technologicznego, przyjmujący wartości 1-5. Jest to stopień zaawansowania linii produkcyjnych. Im wyższy, tym bardziej wydajne linie, w związku z czym niższe koszty produkcji. Przy zwiększeniu indeksu z 1 do 2 koszty produkcji będą zredukowane o 25%, przy zmianie z 1 do 3 o 33%, a przy zmianie z 1 do 5 aż o 40%!
  • udziały rynkowe producenta, dające rabat na zakup surowców. Jest to odzwierciedlenie efektu skali i rosnącej z udziałami rynkowymi siły negocjacyjnej w zakupie surowców. Rabaty mogą tu sięgać nawet 50% w sytuacji dominacji na rynku.

Druga część raportu, to udział grup demograficznych reprezentowanych przez segmenty konsumenckie w konsumpcji danej podkategorii. Znając charakterystyki grup demograficznych można pokusić się o prognozy jaki produkt warto zaadresować do której grupy, jaka powinna być charakterystyka produktu, inwestycje w marketing, jaki jest potencjał sprzedaży do danej grupy demograficznej. Może w tym pomóc pierwsza z charakterystyk segmentów zawarta w raporcie - wrażliwość segmentów na parametry produktów określane przy produkcji. Wartości ujemne oznaczają, że wzrost wartości parametru zniechęca daną grupę do zakupu, dodanie - zachęca.

Trzecia część, to raporty ilościowe po produktach w kategorii, pokazujące jak duży udział w konsumpcji produktów mają poszczególne segmenty. Pozwala to ocenić czy docelowa grupa rzeczywiście okazała się największa w konsumpcji produktu.

Segmenty konsumenckie

Ten raport stanowi opis segmentów konsumenckich, a więc w pierwszej kolejności charakterystykę jakościową. Oprócz tego znajdują się tu trzy miary ilościowe:

  • wrażliwość na wyjątkowość, w skali 0-1. Im wyższy wskaźnik tym bardziej unikalnego produktu poszukuje reprezentant segmentu. Najniższe wartości cechują konformistów
  • indeks przychodów, to miara relatywnej zasobności portfela. Jeżeli 100, to średnia dla rynku, jaki dochód posiada reprezentant segmentu?
  • udział segmentu w kategoriach produktów na rynku - udział w rozporządzalnym dochodzie i populacji (liczebny), ilościowy, wartościowy (w konsumpcji)