Surowce/zasoby

Chociaż raport surowców i zasobów jest widoczny dla wszystkich, największą wartość stanowi dla producentów. Surowce/zasoby są składowymi elementami w produkcji poszczególnych podkategorii produktów i każda podkategoria ma ściśle określony podstawowy profil produkcyjny. Mówi on o tym ile jakiego zasobu potrzebujemy do wyprodukowania jednostki danej podkategorii. Chociaż profil jest znany tylko producentom, każdy z graczy może zakładać, że wzrost cen tworzyw sztucznych wpłynie na koszt produkcji (i dalej ceny) produktów w opakowaniach plastikowych. Podobnie ceny paliw mają wpływ na koszty logistyki. 

Raport zawiera tylko jeden filtr i jest to surowiec. Ceny surowców są (oprócz waluty i kategorii) elementem wspólnym dla wszystkich rynków w grze.