Raporty wspólne

Raporty wspólne są widoczne dla wszystkich graczy i pokazują dane wewnętrzne firmy, jak rachunek zysków i strat, rankingi wyników, czy informacje o udziałach rynkowych podmiotów czy marek.