Udział w ATL i przydział półki

Udział w inwestycjach w reklamę (ATL) i przydział półki to raporty, które pomagają zrozumieć efektywność wydatków marketingowych.

Udział w ATL

pokazuje ile w poprzednim okresie właściciele marek zainwestowali w ich widoczność/rozpoznawalność, a dokładnie udział w całkowitych wydatkach na rynku. Im większy udział w reklamie, tym większe prawdopodobieństwo, że konsumenci wybiorą właśnie tę markę - przypadku marek produktów wybraną markę, w przypadku inwestycji w ATL przedsiębiorstwa (np. sieci handlowych) wybrane przedsiębiorstwo, jako miejsce zaopatrzenia.

ATL ma jednak charakter długoterminowy, dlatego wskaźnikiem wpływającym bardziej bezpośrednio na decyzje zakupowe jest udział w świadomości komunikacji, który odzwierciedla skumulowane inwestycje w ATL w bieżącym i poprzednich okresach. Komunikacja w jednym okresie najbardziej oddziałuje właśnie w nim i stopniowo jest zapominana przez konsumentów. Zaprzestanie komunikacji nie powoduje więc natychmiastowego spadku udziału w świadomości do zera i reklama oddziałuje jeszcze przez pewien czas. Z drugiej strony inwestowanie w ATL w każdym okresie wzmacnia ten efekt i trwale podnosi świadomość komunikacji i coraz mocniej oddziałuje na konsumentów.

Przydział półki

jest raportem wprost ilustrującym jaki jest podział przestrzeni handlowej/ekspozycyjnej na rynku. Raport ten pozwala na analizę w różnych wymiarach (widokach): po kanałach, podmiotach (wszystkie podmioty oprócz producentów zarządzają przestrzenią handlową), właścicielach marek (tzn. ile miejsca na półce zajmują produkty marek wybranego właściciela), marek (sumarycznie dla produktów), kategorii, podkategorii i produktów. Wybrany widok jest rozwijany w wierszach i pokazuje alokację całej przestrzeni półkowej, w długości absolutnej (metry) i w % (udział). Dodatkowe filtry pozwalają zawęzić raport do wybranego kanału, podmiotu...

Jeżeli chcemy zobaczyć jak wybrana sieć handlowa dzieli swoją półkę pomiędzy produkty, wybieramy widok produktów i w filtrach wskazujemy tę sieć (wymiar "podmiot"). Jeżeli chcemy porównać ile każdy z dystrybutorów alokuje miejsca na półce na nabiał - wybieramy widok "podmiot", w filtrach, jako kanał wskazujemy "dystrybutor" i z filtra kategorii wybieramy nabiał.

Raport przydziału półki pozwala też ocenić efektywność inwestycji w BTL. Jeżeli ta inwestycja jest wynikiem negocjacji i wiąże się z zagwarantowanym udziałem w półce, raport ten może pełnić funkcję kontrolną (czy wybrany klient wywiązuje się z uzgodnień).