Rentowność

Rachunek zysków i strat dostępny jest w układzie dynamicznym, to znaczy porównywane mogą być sąsiednie dni lub miesiące (i różnice pomiędzy nimi), a rozwinięte są po kolei wszystkie linie przychodowe i kosztowe. Analiza porównawcza różnych produktów, kategorii, marek, klientów czy dostawców nie jest łatwa w tym układzie. Stąd raport rentowności, który pokazuje wszystkie te wymiary rozwinięte w wierszach, podczas gdy kolumny zawierają kluczowe wskaźniki sprzedaży i podstawowej rentowności. To ich porównanie pozwala na podjęcie kluczowych decyzji dotyczących cen sprzedaży (rentowność produktów/kategorii/marek), polityki rabatowej (klienci), miejsc zakupu (dostawcy), przydziału miejsca na półce (produkty), czy inwestycji w ATL (marki).

Raport rentowności dostawców nie jest dostępny dla producentów, a rentowności klientów dla detalistów.