What is the difference between account types?

W grze są rozróżnione dwa rodzaje kont - standard i premium: 

  • Po rejestracji użytkownik posiada konto standard, które umożliwia korzystanie ze zdecydowanej większości funkcjonalności. Są jednak pewne ułatwienia lub rozwiązania (jak możliwość zmiany nazwy czy logo przedsiębiorstwa, eksport raportów do csv), które wymagają wykorzystania określonej liczby punktów z osobistej puli użytkownika (a które można zakupić w ustawieniach konta). Wszystkie te ograniczenia są wyraźnie oznaczone w grze.
  • Konto premium jest kontem abonamentowym, tj. płatnym za określony okres. Konto premium nie posiada żadnych ograniczeń - wszystkie funkcje wymagające zakupu punktów w koncie standard są dostępne w tej opcji bez ograniczeń w okresie abonamentowym.